Изпълнени проекти

v

Проект „Обновяване на фонда със справочна и енциклопедична литература“ – Финансиран от Фондация “Отворено общество”

v

„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ – Финансиран от МК 2008-2009 г.;

v

“Помощ за библиотеките 2006” – Финансиран от Министерство на културата. Проект за финансиране закупуването на нови книги

v

Проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“– Финансиран по Програма “Глобални библиотеки” на Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”

v

Проект „Библиотеката – център за интерактивно екологично образование“ – Финансиран по  ДФБ – 37/25.11.2016, Сесия 2 Конкурс за проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот”,  чрез Фондация „Глобални библиотеки- България“