Читалищна библиотека град Разлог, предоставя следните услуги:

1.Ползване на библиотечния фонд и колекциите му на място в Библиотеката и извън нея.

2.Доставка на библиотечни документи от други библиотеки в страната.
3.Библиографски и информационни услуги:
4. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни;
5. Предоставяне на устна и писмена библиографска и фактографска информация;
6. Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;
7. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
8. Интернет достъп за образователни, социални и научни цели.
9.Копиране и сканиране на библиотечни документи.
10.Други услуги.

 

Ценоразпис на предлаганите услуги:

 

(1) Годишен абонамент на читатели:

1. за ученици до 14 години – 3.00 лв.
2. за ученици над 14 години, студенти и безработни – 3.00 лв
3. Пенсионери (срещу представяне на документ) – 3.00 лв.
4.  За  работещи -5.00лв

(2) Депозит на читатели с постоянен адрес на друго населено място – 30,00 лв.

Депозита по ал. 2 се възстановява, след като читателят върне заетите библиотечни документи и не желае към настоящия момент да ползва услугите на библиотеката.

 (3) Читателите могат да ползват услугите на Междубиблиотечното заемане и съгласно разпоредбите на Правилниците за МЗС и ММЗС, като предварително заплащат пощенските услуги и бланките за заявка.

 

(4) Копирни услуги – формат А4:

1. Едностранно копиране – 0.10 лв.

 (5) Компютърни услуги:

1. Черно-бяла разпечатка на принтер – A4 – 0,10 лв. на стр.
2. Сканиране на страница А4-1.00лв