Читалищното дело в град Разлог е свързано с имената на видни разложки граждани, които дават своя принос за развитието на читалищното дело.

Техните имена са свързани с основаването на читалището от 1903 година, с името на Иван Бележков, с неговия приемник Грую Толилов, за да преминат към дарителите на читалището, като семейството на лекарите Иларион и Елиза Астинови, Димитър Бонков и Иван Толилов, заслужилия културен деятел Никола Стойчев, който организира първите школи по цигулка в град Разлог и работи активно за развитие на културата на града.