Самодейността в Читалище Разлог, започва да се развива още в далечните години при неговото основаване.  Първите стъпки са положени от учителя Дамян Попов през 1894 година, когато представя първата театрална постановка в града.

Години по-късно, през 1930 година, учителят Никола Стойчев, организира Учителски струнен състав; Струнен и салонен оркестър при читалището, Смесен хор; Детска музикална школа; Индивидуална работа с певци и музиканти; Духова музика; Оркестър към гимназията; Ученически хор;Църковен хор; Хор към читалището в града.

Под негово ръководство са подготвени и изнесени 26 оперети. Изнасят се представления в градовете Банско, Якоруда, Белица, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Велинград , Благоевград, Кюстендил. Благодарение на неговите усилия Разлог има единствения в Благоевградски окръг оперетен състав . От 1956 г. до 1962 г. е преподавател по цигулка към музикалната школа в читалището.

 

Други известни имена на културни дейци от Разлог   са: з.а. Аврам Андреев, Здравко Гаджев, Георги Парцов, Димитър Герасимов, Костадин Радушин, Благо Прангов, Димитър Даскалов, Бойка Асиова, Георги Бицин , Жанета Керанова  и др.

Участие в изложби  са вземали  художниците: Валентин Климов, Крум Чилев, Георги Грънчаров,  Костадин Хаджиев, Димитър Чирва, Петър Захов,  Елена Янкова и др.

 През 1975 год. на Читалището е присъден орден „Кирил и Методий” – І ва степен и е обявено за ОБРАЗЦОВО.

История на театралното изкуство в Читалище Разлог – имена и факти

 

Още през 1876 год. в Разлог се заражда театралното дело с идването на учителя Дамян Попов. През 1894 год. учителския колектив подготвя и изнася пиесата “По неволя доктор”.След войните 1920 год. в приспособена сграда за салон се подготвят и изнасят пиесите: “Борислав”, ”Чест”, ”Хъшове”, ”Ревизор”, “Скъперникът” и др. След пренасянето  в собствена база  на Читалището, се изнася драмата “Иванко”. При създалите се добри условия и традиция, театралното дело в града бележи все по-големи успехи.  Изнасят се редица пиеси – “Сватбата на Кречински”, ”Лес”,  ”Химн на нищетата”,  ”Вражалец”,  ”Големанов”. През 1972-73 год. се поставя постановката “Червени рози”    а през 1987-88 – “Максималистът”.

От 1960 до 1973 год. , всяка година се поставяло по една театрална постановка под ръководството на Любен Тумбев, Костадин Гуцев, Йордан Явашев и Борислав Юруков, обичани и популярни в града изпълнители и  режисьори на пиеси и оперети.

Изявени самодейци в театралния състав в миналото са : Кръстана Цветкова, Спас Келешов, Надежда Стойчева, Прифан Тумбев, Иван Тенекеджиев, Любен Юруков, Атанас Попадийн, Славчо Лагадинов, Асен Влаин, Радко Каназирев, Борис Белчев, Елена Каназирева, Петър Полежанов, Елена Икономова, Милка Белчева, Милка Иванова, Роса Даракчиева,Гавраил Грънчаров,  Георги Делинов,Александър Попадийн,Славчо Тумбев, Димитър Весов и др. Ценна помощ при подбора и поставянето на постановките е оказвал Вячеслав Шадурски – учител в гимназията.

През 1989 год.  театралното дело продължава.Поставят се пиесите „Странната мисис Савидж „и „Вълци нема”.След тях се поставя пиесата „Женско царство” с режисьор на постановката Бистра Тупарова – актриса в ДТ „Н.Вапцаров” Благоевград и помощник режисьор Божан Терзиев.    По – късно, за втори път се поставя пиесата „Женско царство”с режисьор Божан Терзиев , а режисьор на поставената за втори път пиеса „Червени рози” през 2008 г. е Велина Кулина. Петър Рачев е ръководител на театралния състав, участва като изпълнител в пиесите и активно  взема участие като водещ в организираните общински и читалищни мероприятия. В пиесите участват : Магда Балабанова, Карамфила Ангелова, Божан Терзиев,  Лиляна Бангеева, Тодор Колчев, Таня Колчева,  Росица Тумбева,  Татяна Стойчева, Георги Грънчаров, Янка Рачева, Велина Кулина, Георги Фарфаров, Мария Цицорина,Росица Жегова,Цветанка Бакъшева, Людмил Найденов,Петър Симеонов, Владимир Пицин, Атанас Стойчев, Емил Грънчаров, Димитър Корунчев, Елена Чилева, Иван Мишков, Яна Халил, Виолета Крънчева   и др.

 

История на оперетата в Читалище Разлог – имена и факти

 

През 1921 –22 год. се слага началото на разложката оперета с детските оперети “Щурец и мравка” , “Чудната хубавица”,”Малката кибритопродавачка”,”Болният учител”, „Самодивско изворче”,”Горската царица” и др., под  ръководството на Никола  Стойчев и Иларион Астинов.Оркестранти са все млади учители: Любен Юруков, Иларион Астинов, Асен Даскалов, Костадин Гарабийски, Славчо Лагадинов, Атанас Захов, Боян Константинов, Владислав Рачев, Александър Климов, Иван Тенекеджиев и др. След 1934 год. се поставят по- сериозни оперети : „Вятърната мелница”, „Наталка Полтавка”, „Запорожци зад Дунава”, „Уляна”, „Скитникът циганин”, „Трембита”, „Верният приятел” и др. След 1944 год.  се поставят оперетите :”Сватба в Малиновка”,”Взаимна  любов”,”Волен вятър”  и др. ,  все под диригенството на Никола Стойчев, а режисьори са Любен Тумбев и Костадин Гуцев. Ценна помощ е оказвал Вячеслав Шадурски като помощник режисьор и  поставянето на танците.Поставят се оперетите: „Айка”, „Време за любов”, „Царицата на чардаша”.Почти всяка година се поставя по една нова оперета.По – известни изпълнители са : Асен Влаин, Иван Тенекеджиев,Надежда Стойчева,  Георги Бицин, Радул Каназирев, Кръстана Гуцева, Атанас Попов, Божидар Аврамов, Милана Гарабийска, Божана Жегова, Мария Чилева, Мария Пражарова, Иван Татарски, Гаврил Грънчаров, Лора Фарфарова и др. В самодейната оперета израстна  известния тенор заслужил артист на Пловдиската опера – Аврам Андреев и Здравко Гаджев – солист тенор в Народната опера в София.След смъртта на Никола Стойчев, оперетата  продължава своята дейност под диригенството на Иванка Хаджидимитрова, Атанас  Купенски , Георги Парцов и Радка Маламова. Режисьори са Костадин Гуцев и Любен Тумбев. В оркестъра участват : Георги Мишков, Атанас Купенски, Никола Киров, Иван Сираков, Иван Дуцев, Иван Кръстев, Щерю Вецов, Методи Влаин, Иван Копанаров, Нико Тумбев, а по – късно се включват : Йордан Юруков, Георги Георгиев, Атанас Копанаров, Любен Бонков и Възпитаници на Никола Стойчев са  и цигуларите : Асен Михайлов, Петър Михайлов, Елена Керанова, Константин Константинов , Атанас Тумбев а по- късно Ветка Трифонова, Дора Мекушина, Йорданка Неделчева и др.

Голяма заслуга за оркестъра имат братята Асен и Петър Михайлови, дългогодишни участници в дейността на Читалището. Представят се оперетите „Мамзел Нитуш”, „Ден на чудесни измами”, „Рози от балкана”, „Аршин Мал -Алан”и „Българи от старо време”. През сезона 1974 – 75 година самодейната оперета включва над 120 самодейци. През 1978-79 год. под диригенството на Георги Нешев,  режисьор  Любен Тумбев  и сценограф Мишо Михайлов , се поставя оперетата „Трите девойки”. Изявени солисти през този период са : Вера Пръчкова, Мария Шаркова, Лилия Аргилова, Владимир Белчев, Георги Грънчаров, Георги Делинов, Александър Попадийн, Александър Крънчев, Ваня Михайлова, Анита Попова , Ружа Кондева , Лиляна Бангеева и др. Сценографията е на художниците от Разлог-   Костадин Гуцев, Георги Грънчаров, Ани Иванова, както и на  Владимир Мишев от Якоруда и Мишо Михайлов от Пловдив.През 1980 год. оперетата – гордост на Разлог  приключва своята дейност поради липса на  оркестранти и средства.

Ценна методическа помощ е оказвала и осигурявала сценични костюми за оперетата  Пловдивската опера, в която като солист участва и възпитаника на разложката оперета – з.а.Аврам Андреев.

През периода на своето съществуване, разложката оперета е гостувала  със свои постановки в редица градове на Благоевградски окръг.

 

История за създаването на духов оркестър в Читалище Разлог – имена и факти

 

През 1924 год. Никола Стойчев сформира малък духов оркестър от учители и ученици.Участници са : Асен Даскалов, Любен Юруков, Боян Константинов, Иларион Астинов, Славчо Лагадинов, Костадин Гарабийски, Атанас Захов и др.

През  1960 год.  благодарение  инициативата на Петър Манов – началник „Изкуство и култура”, по късно Председател , се създава духов оркестър към Читалището в Разлог. Включват се  местни музиканти, участвали в различни военни духови оркестри.

Оркестранти в духовия оркестър през годините са : Георги Мишков, Атанас Купенски,, Иван Кръстев, Нико Тумбев, Никола Киров, Иван Сираков, Иван Дуцев, Димитър Шопов, Иван Копанаров, Димитър Фарфаров, Христо Йосифов, Христо Цуцуманов, Иван Весов, Атанас Джолев,Димитър Джумайлиев, Щерю Вецов, Методи Влаин , Георги Парцов, Виктор Каролев, Любен Яначков, Спас Тумбев, Димитър Шопов,Димитър Лозанов, Асен Каракашев, Йордан Юруков, Георги Георгиев, Атанас Копанаров, Атанас Толилов, Любен Бонков, Живко Стаменов, Иван Асиов, Никола Велков,д- р Георги Кръстев, Валентин Манов. Диригенти на оркестъра са били: Никола Стойчев, Никола Киров, Атанас Купенски Славчо Тодоров, Методи Влаин, Георги Георгиев.   Духовият оркестър работи активно до 1990 год.,след което прекъсва своята дейност.През 1996 год. по инициатива и подпомагане от новоизбрания Председател – Атанас Орозов и под ръководството на Георги Георгиев – дългогодишен диригент, духовият оркестър започва отново активна творческа дейност, но по – късно 2001 г. след заболяване на Георги Георгиев , дейността се прекъсва.

След 1940 год. в Читалището има и други състави:

Под ръководството на Никола Стойчев се сформират смесен хор,  народен състав и струнен оркестър .