Читалищна Библиотека гр. Разлог, съвместно с училище СОУ „Братя Каназиреви“ организираха Великденска работилница за деца. Работилницата е проведена в детска библиотека, където децата боядисваха яйца, като ползваха природни материали.

Работилницата е част от планираните дейности по Проект „Библиотеката – център за интерактивно екологично образование“, реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2,  в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.