Изложба на енергийни картини и представяне на стихосбирките „Космическа любов“ и „Копнежи“ на Сашка Рупчина и Здравка Газилова-Славенова.