На 19. 01. 2018г. Читалищна библиотека гр. Разлог получи книги. Те са дарени в рамките на инициативата „Книжна Коледа“ на сдружение „Алтернативи интернешънъл“ и „Алтернативи клуб – Разлог“.