В рамките на Проект „Библиотеката – център за интерактивно екологично образование“, реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2,  в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата читалищна библиотека проведе съвместно с учениците от IV клас на НУ „Кирил и Методий“ в град Разлог: Електронно обучение на децата за ползване на интернет пространството. В рамките на инициативата е направена виртуална обиколка на Национален парк „Пирин“. Децата се запознати с флората и фауната в парка.