На 14. 12. 2016 год., от 13.30 часа, в многофункционална зала на към НЧ „15 Септември 1903-1909 г. “  в град Разлог се проведе информационен ден, на който е даден старт на Проект „Библиотеката – център за интерактивно екологично образование“.

Проектът се финансира по Конкурс за проекти 2016 – сесия 2, „Библиотеката – активен участник в обществения живот” чрез Фондация Глобални библиотеки в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.

Партньори по проекта са Сдружение „Долината на Места“ и НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Разлог.

На срещата присъстваха представители на образователните институции, които заявиха интерес за участие в дейностите по проекта.

Подписан е Меморандум за сътрудничество при изпълнение на проектните дейности между всички училища на територията на град Разлог и Читалищна библиотека Разлог.