Читалищна библиотека град Разлог във връзка с изпълнението на Проект „Библиотеката – център за интерактивно екологично образование“, реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2,  в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата, обявява конкурси за рисунка, фотография и литературно есе.

Регламента за участие в конкурсите е обявен във фейсбук страницата на Читалищна библиотека и на информационните табла в училищата на територията на град Разлог.

invit_concursi