В рамките на Проект „Библиотеката – център за интерактивно екологично образование“, реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2,  в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата е изготвен Наръчник на детето природолюбител, в който са установени правила за щадящо използване ресурсите на планината. Наръчника е издаден в 200 броя и е на разположение в Библиотека Разлог.

GUIDE_vol_final