Не хвърляй боклука навън, по земята! Изхвърляй разделно, пази Земята!