Читалищна библиотека гр. Разлог Ви кани на вълнуващи срещи с приказни герои, фантастични същества и красиви принцеси.

От 01 юли 2017 г. до 31 август 2017 г. в лятната ни Читалня, малките  читатели ще намерят интересни книжки, нови приятели и забавни игри. Заедно ще четем, ще рисуваме, ще научаваме нови неща и ще се забавляваме.

Очакваме Ви  всеки вторник и четвъртък от 11ч. до 12ч. в Читалищна библиотека!

Ваканционните занимания са насочени към деца от първи до четвърти клас и целят създаване на умения за работа в екип, социализация, развитие на речеви и творчески  умения, обогатяване на общата култура . Децата ще творят, играят и забавляват в следните тематични ателиета:

  1. Ателието „С книга, куфар и компас“ включва интерактивни игри с книги, запознаване с държавите по света, виртуално пътешествие и пътешествие по карта. Целта е развиване на функционалната грамотност и придобиване на знания за света чрез игри.
  2.  Ателието интернет ще помогне за усвояването и развиването на умения за търсене на полезна и познавателна информация
  3. „Азбука на здравето“ включва теми и книжки, свързани със здравната култура, здравословното хранене
  4. Творческото ателие „Гимнастика за мозъка“ е насочено към повишаване на функционалната грамотност на децата и включва интерактивни игри, забавни занимания с букви и думи, игрословици, кръстословици и др.
  5. „Работилничка за рисуване“
  6. В ателието „Забавна наука и еко обучение“ чрез игри и забавни книжки децата ще научат повече за местообитанията на животните, изчезнали и изчезващи видове, възобновяеми енергийни източници, кръговрата на водата и други научни факти. Целта на ателието е обогатяване на знанията за света и възпитаване на екологична култура.