Обичам Разлог!

Обич това е моя град                                                                  Радост на душата

Бащина милувка                                                                           Агнецът на вечността

Истинска целувка                                                                         Зората на младостта

Чарът на децата                                                                           Любов към хората

Ароматът на цветята                                                                   Огънят на сърцата

Магията на земята                                                                       Гордостта на чедата.

З.Кадурина

 

По повод 24 октомври – Празник на Разлог, децата от ДГ „Незабравка“ с ръководители г-жа Радева и г-жа Юрукова  на посещение в  Читалищна библиотека.

Децата научиха защо 24 октомври е празник на града. Запознаха се с миналото и настоящето на родния град.