Пресконференция за отчитане резултати по проект Библиотеката – център за интерактивно екологично образование  е реализиран от Читалищна библиотека към Народно читалище „15.IX.1903 г. – 1909 г.“  град Разлог в партньорство със Сдружение „Долината на Места“ и НУ „Св.св. Кирил и Методий” .

 

С официална пресконференция приключи проекта на Читалищна библиотека „Библиотеката – център за интерактивно екологично образование“.

Проектът е реализиран от Читалищна библиотека към Народно читалище „15.IX.1903 г. – 1909 г.“  град Разлог в партньорство със Сдружение „Долината на Места“ и НУ „Св.св. Кирил и Методий” ,  в изпълнение на Договор за БФП МК № 37/25.11.2016г.

На пресконференцията присъстваха партньорите по проекта, както и представители на останалите училища в град Разлог.

Сред отчетените резултати са :

  • Проведените 14 творчески работилници с – 232 деца, извън планираните 109 човека, разделени в групи от по 10 и 15 деца;
  • Реализирани 3 конкурса : Литературен конкурс „Природата – безценен дар“,  Конкурс за рисунка на тема „Аз и природата“ и  Фото конкурс „Красотата на планината“ са общ брой 179 участнициq на възраст от 7 до  11 години ; В обявеното интернет гласуване , за награди на публиката на фотографиите, рисунките и литературните творби са гласували 1347.
  • Издаден в 250 броя Наръчник на природолюбителя – 200 броя на хартиен носител и 100 броя на електронни носители;
  • Изготвени 120 цветни флаери за дейностите по проекта;
  • Проведено учебно пътуване за 60 деца до Националните пракове „Пирин“ и „Рила“
  • Изработен уеб сайт на библиотеката и обучени за ползване на информационни технологии 10 човека: 4 ма служители от библиотеката в Разлог и техните 6 ма  колеги от останалите 6 населени места в общината.

 Партньорите в проекта си пожелаха бъдещи нови инициативи, които да бъдат място за изява на децата от град Разлог, а библиотеката да бъде образователен център и привлекателно място за местното население.

Press-conference