През м.Май 2017 година, Читалищна библиотека Разлог, успешно отчете проект „Библиотеката – център за интерактивно екологично образование“, финансиран по Конкурс за проекти – сесия 2, „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, чрез Фондация „Глобални библиотеки“.

Финансовите и съдържателни отчети са приети и одобрени от финансиращата организация.